Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Podpisanie umowy dla Zadania nr 6 - Inżynier Kontraktu

Piątek, 19 kwietnia 2019
Podpisanie umowy dla Zadania nr 6 - Inżynier Kontraktu
19 kwietnia 2019 roku w Pałacu Czeczów w Kozach miało miejsce podpisanie umowy na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach realizowanego projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKOCENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu. 
Usługa pełnienia funkcji Inżyniera jako przedstawiciela Zamawiającego jest to usługa polegająca na zarządzaniu zadaniami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”. Do głównych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy m.in. kontrola zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami sztuki i wiedzy inżynierskiej; kontrola jakościowa robót i materiałów budowlanych; organizacja i dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego; prowadzenie rozliczeń finansowych robót budowlanych.
Umowa z Inżynierem zawarta została do 30.06.2022r.

Galeria

 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie