Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Jakość powietrza

Jakość powietrza EkoSłupki:
Jakość powietrza w Kozach (wybór punktów pomiaru)  - AIRLY - kliknij

Jakość powietrza w Polsce (wybór punktów pomiaru) - SYNGEOS - kliknij

Poziomy ostrzegania:

I poziom ostrzegania. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska  w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego ogłoszono I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolor żółty. Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest przekroczeniami  35 dni w roku kalendarzowym ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10.

Przy II poziomie ostrzegania osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Przy III poziomie ostrzegania (alarm smogowy) wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

W czasie ogłoszonych II i III poziomu ostrzegania przeprowadzane będą wzmożone kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów, realizacji przepisów uchwały antysmogowej oraz w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
Zaleca się  ograniczenia stosowania kominków, zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

Aktualne ostrzeżenia:

Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim


Więcej ostrzeżeń o zagrożeniach pogodowych : https://stronaarchiwalna.kozy.pl/ostrzezenia-jakosc-powietrza-pogodowedrogowe/d/gmina_i_spolecznosc/2/176.html


 KOMUNIKATY 2022r.:
05.08.2022 r:

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 05.08.2022-2022-08-5

25.04.2022 r.:

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ngm3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 - 2022-04-25

25.03.2022 r.:

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu - 2022-03-25

23.03.2022 r.:

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-24


Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-23

22.03.2022 r.:

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-22

17.03.2022 r.:

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-17

14.03.2022 r.:

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 13.03.2022 r. - 2022-03-14

13.03.2022 r.:

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 13.03.2022 r. - 2022-03-13

04.03.2022 r.:

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-04


Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-04


03.03.2022 r.: 


Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.03.2022 r. - 2022-03-03

02.03.2022 r.: 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2022 r. - 2022-03-02

25.02.2022 r.: 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego(ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-02-25

15.02.2022 r.: 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-02-15

24.01.2022 r.: 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.01.2022 - 2022-01-24

16.01.2022 r.: 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-16

10.01.2022 r.: 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-10

09.01.2022 r.: 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-01-09


 KOMUNIKATY 2021 r.:

29.12.2021 r.: 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-12-29

27.12.2021 r.: 

27-28.12.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM 2) - 2021-12-27

23.12.2021 r.: 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-23

14.12.2021 r.: 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-14

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-14

13.12.2021 r.:

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-13


Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-13

12.12.2021 r.:

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pow. pszczyński i bielski - 2021-12-12

11.12.2021 r.:

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniach 11-12.12.2021r.

14.11.2021 r.:
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-11-14

24-25.02.2021 r.:
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 24-25.02.2021 r. - 2021-02-24

20-21.02.2021 r.:
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 20-21.02.2021 - 2021-02-20

15-16.02.2021 r.:
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15 - 16.02.2021 r. - 2021-02-15

09-10.02.2021 r.:
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09 - 10.02.2021 r. - 2021-02-09

05.02.2021 r.:
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 05.02.2021 r. - 2021-02-05

01.02.2021 r.:
Aktualizacja z dn. 31.01.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 01.02.2021 - 2021-02-01

18-19.01.2021 r.:
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.01.2021 r. - 2021-01-19

06.01.2021 r.:
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu w dniach 05 -06.01.2021 PIZIOM II - 2021-01-05


 KOMUNIKATY 2020 r.:


21.12.2020 r.:
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2020-12-21

19-20.12.2020 r.:
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2020-12-18

17.12.2020 r.:
Poziom II - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-17

13-14.12.2020 r.:
Poziom II - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-14

11-12.12.2020 r.:
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-11

10.12.2020 r.:
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-10

02-03.12.2020 r.:
Poziom II - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-02
Poziom III - Alarm smogowy - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego - 2020-12-02

01.10.2020 r.:
Powiadomienie GIOŚ ryzyko przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-10-01

27.03.2020 r.:
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-26

06.01.2020 r.:
Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-06