Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X

Wtorek, 7 sierpnia 2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap - X 
logo
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X


Po długim okresie weryfikacji i oceny naszego wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej otrzymaliśmy pozytywną ocenę końcową. Umożliwiło to podpisanie umowy o dofinansowanie.W dniu 11 lipca br. w siedzibie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedstawiciele Instytucji Wdrażającej oraz Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski oraz Skarbnik Gminy Kozy Dominik Pawiński podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”  nr POIS.02.03.00-00-0119/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KOZY – ETAP X

Mapa kanalizacji etap X

ZADANIE NR 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, w rejonie Kolektora Czerwonka – od granicy Gminy do torów PKP oraz w rejonie ulicy Dolnej.
Zadanie to obejmuje budowę kolektorów kanalizacyjnych, do których podłączone zostaną budynki, zlokalizowane przy ulicach: Dolnej, Rzecznej, Wieżowej, Polnej, Sójki, Sowy, Czereśniowej, Laskowej, Jemioły, Czystej, Świerkowej, Orzechowej, Modrzewiowej, Klonowej, Dębowej oraz wzdłuż ul. Kęckiej i wzdłuż potoku Czerwonka, 

ZADANIE NR 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka,  rejon: Krzemionki, Kozy Małe, Stary Dwór oraz Wróblowice.
Zadanie to obejmuje budowę kolektorów kanalizacyjnych, do których podłączone zostaną budynki, zlokalizowane przy ulicach: Krzemowej, Sadowej, Mostowej, Krańcowej, Złotej, Złocistej, Srebrnej, Południowej, Agawy, Wypoczynkowej, Stromej, Pięknej, Chmielowej, część Wierzbowej, Wapiennej, Agrestowej, Sasanek, część Sikorek, Bocznej, Spacerowej, Marzeń, Rolnej, Ptasiej, św. Walentego, Winorośli, część Karpackiej, Brzeziny oraz w rejonie ul. Bielskiej.     

W ramach planowanej inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” objętej dofinansowaniem ze środków unijnych znalazły się obszary gminy leżące w Aglomeracji Pisarzowice i posiadające wymagany wskaźnik koncentracji tj. 90 mieszkańców na 1 km sieci. Tylko odcinki kanałów, które spełniają to kryterium mogą uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Dlatego zarówno w zadaniu nr 1 jak i w zadaniu nr 2 wyodrębniono obszary posiadające wymagany wskaźnik koncentracji tj. 90 mieszkańców na 1 km sieci i obszary gdzie nie uzyskano wymaganego wskaźnika. Dopiero po zrealizowaniu zakresu kanalizacji objętego umową o dofinansowanie będzie możliwa dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej.

ZADANIE NR 1

Mapa zadanie nr 1

Kanalizacja sanitarna objęta dofinansowaniem i realizacją
Kanalizacja sanitarna nie objęta dofinansowaniem i realizacją
ZADANIE NR 2
mapa zadanie 2
Kanalizacja sanitarna objęta dofinansowaniem i realizacją
Kanalizacja sanitarna nie objęta dofinansowaniem i realizacją 

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
Beneficjent: Gmina Kozy  
Koszt całkowity projektu: 48 950 687,75 zł wykonanie 32,31 km kanalizacji sanitarnej, 3 pompowni ścieków    
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 24 862 414,44 zł  
Umowa nr POIS.02.03.00-00-0119/17  podpisana w dniu 11 lipca 2018 r.

Efektem realizacji inwestycji:

Efekt inwestycji
Gmina Kozy informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje mogą być przekazywane w szczególności poprzez specjalny
adres e-mail naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci